MAITHILI BOOKS FOR UGC NET (COMPLETE PACKAGE)

2,301.00

1) मैथिली साहित्यक इतिहास – मायानन्द मिश्र
2) मैथिली साहित्यक इतिहास – जयकांत मिश्र
3) मैथिली साहित्यक इतिहास – दुर्गानाथ झा ‘श्रीश’
4) मैथिली साहित्यक रूपरेखा – वासुकीनाथ झा
5) कव्यशात्र
6) परिशीलन
7) मैथिली सफलता सोपान
8) गध्य- गौरव
9) भविष्णु
10) मैथिली महाकाव्य प्रतिबिम्ब

SKU: SMMB100004545 Categories: ,

Description

1) मैथिली साहित्यक इतिहास – मायानन्द मिश्र
2) मैथिली साहित्यक इतिहास – जयकांत मिश्र
3) मैथिली साहित्यक इतिहास – दुर्गानाथ झा ‘श्रीश’
4) मैथिली साहित्यक रूपरेखा – वासुकीनाथ झा
5) कव्यशात्र
6) परिशीलन
7) मैथिली सफलता सोपान
8) गध्य- गौरव
9) भविष्णु
10) मैथिली महाकाव्य प्रतिबिम्ब

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MAITHILI BOOKS FOR UGC NET (COMPLETE PACKAGE)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up